Privacy Policy

Deze kennisgeving inzake website-gegevensbescherming beschrijft hoe Selecta Netherlands B.V. als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens en andere informatie van de gebruikers verwerkt, met name in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") bij het gebruik van de website www.selectavending.nl.

Categorieën van persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslag en bronnen
Persoonsgegevens die actief door u worden verstrekt:
Als u graag iets van onze webshop wilt bestellen, dan is het voor het sluiten van het contract noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens invoert, omdat we die nodig hebben voor de voltooiing van uw bestelling. U wordt verzocht om de volgende persoonsgegevens over uzelf te verstrekken: naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer en klantnummer, indien beschikbaar. Informatie die nodig is voor het uitvoeren van het contract is dienovereenkomstig gemarkeerd, verdere informatie is vrijwillig. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Zonder echter de vereiste persoonsgegevens te verstrekken, zult u helaas niet van onze webshop kunnen bestellen.Selecta Netherlands B.V. verwerkt de door u verstrekte gegevens voor het opnemen, verwerken en voltooien van uw bestelling. Op die manier kunnen we uw betalingsgegevens doorgeven aan de betalingsdiensten die u hebt geselecteerd en, indien van toepassing, aan onze huisbank. De rechtsgrondslag voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens is het contract op de webshop aankooporder dat we met u hebben afgesloten (artikel 6, (1) onder b, AVG).
Daarnaast kunt u op vrijwillige basis een klantaccount aanmaken voor onze webshop waarmee wij uw gegevens kunnen opslaan voor toekomstige bestellingen.

Wanneer u een account aanmaakt, worden de persoonsgegevens die u hebt verstrekt, herroepbaar opgeslagen. Al deze gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunnen op elk gewenst moment in het klantengedeelte worden verwijderd. De rechtsgrondslag voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens is het contract betreffende het gebruik van de webshop dat we met u hebben afgesloten (artikel 6, (1) onder b, AVG).
Het is ook mogelijk dat we de door u verstrekte informatie verwerken om u te informeren over andere interessante producten in onze portfolio of om u e-mails te sturen met technische informatie. De rechtsgrondslag voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens zijn onze rechtmatige belangen (artikel 6, (1) onder f, AVG), en die zijn als volgt: adverteren en de prestaties van de webshop op peil houden. Meer informatie over de afweging is op aanvraag beschikbaar.
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en u erin toestemt om nieuwsbrieven te ontvangen en de verwerking van uw e-mailadres hiervoor, dan zult u gevraagd worden om uw e-mailadres te geven. Wij zullen uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig nieuwsbrieven te sturen. Het verstrekken van uw e-mailadres is vrijwillig. U kunt echter geen nieuwsbrieven ontvangen zonder uw e-mailadres te geven. De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven te versturen, is toestemming (artikel 6, (1) onder a AVG).
Selecta doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming in het kader van onze website.

Andere passief verzamelde gegevens:
Naast de persoonsgegevens die u actief verstrekt, mag de website bepaalde informatie op een pseudonieme basis automatisch van u verzamelen, verwerken en opslaan:
  • Apparaat- en gebruiksinformatie - die (i) informatie kan bevatten die specifiek is voor het gebruikte apparaat voor toegang tot de website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, model, besturingssysteem, IP-adres, taal, provider en soortgelijke informatie) en (ii) informatie over het gebruik van functies, functies of meldingen op het apparaat, om u te herkennen en trends te analyseren; en
  • website-analyse - bijv. hoe vaak een gebruiker de website, geaggregeerd gebruik of prestatiegegevens gebruikt. We gebruiken website-analyse om de functionaliteit en het gebruik van onze website beter te begrijpen.
De rechtsgrondslag hiervoor zijn onze rechtmatige belangen (artikel 6, (1) onder f, AVG), en die zijn als volgt: om de prestaties van de website te controleren en op peil te houden en om trends, gebruik en activiteiten in verband met onze website te analyseren.

Ontvangers
Overdracht aan serviceproviders
Selecta Netherlands B.V.  mag externe dienstverleners inschakelen, die fungeren als een gegevensverwerker voor Selecta Netherlands B.V., om bepaalde diensten aan Selecta Netherlands B.V. te verlenen, zoals website- en webshopserviceproviders, marketingserviceproviders of IT-ondersteuningsserviceproviders. Bij het verlenen van dergelijke diensten hebben de externe serviceproviders mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens en/of zouden deze kunnen verwerken.
Deze externe serviceproviders zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te implementeren om de persoonsgegevens te beschermen en de persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies te verwerken.

Andere ontvangers
Sommige van onze collega's die de website beheren en IT-services verlenen, kunnen werknemers van onze groepsmaatschappijen zijn. Bij het beheren van de website hebben onze medewerkers mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens en/of zouden deze kunnen verwerken. De respectievelijke overdracht van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen. Onze rechtmatige belangen zijn de overdracht van persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappij voor interne administratieve en ondersteunende doeleinden. De toegang is beperkt tot medewerkers die dit nodig hebben.
Selecta Netherlands B.V. mag uw persoonsgegevens ook overdragen aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, juridische adviseurs en externe adviseurs in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De rechtsgrondslag voor dergelijke verwerking is de naleving van een wettelijke verplichting waaraan Selecta Netherlands B.V. onderhevig is of welke rechtmatige belangen zijn, zoals het uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Internationale overdracht van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die we over u verzamelen of ontvangen, mogen worden overgedragen aan en verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden en die niet voorzien in een toereikend gegevensbeschermingsniveau. De landen die volgens EU-recht een toereikend gegevensbeschermingsniveau bieden, zijn Andorra, Argentinië, Canada, Zwitserland, Faeröer, Guernsey, de staat Israël, het eiland Man, Jersey, Nieuw-Zeeland en de oostelijke republiek van Uruguay. Ontvangers in de VS kunnen gedeeltelijk worden gecertificeerd onder de EU-VS-privacyschild en daardoor geacht te voorzien in een toereikend gegevensbeschermingsniveau vanuit EU-wetgevingsperspectief. Voor zover uw persoonsgegevens worden overgedragen aan landen die niet voorzien in een toereikend gegevensbeschermingsniveau vanuit EU-wetgevingsperspectief, zullen we de respectievelijke overdracht baseren op toereikende waarborgen, zoals standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. U kunt een kopie van deze passende waarborgen aanvragen door contact met ons op te nemen, zoals uiteengezet in paragraaf 5. De toegang is beperkt tot medewerkers die dit nodig hebben.

Welke rechten heeft u en hoe kunt u uw rechten doen gelden?
Als u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk moment en met onmiddellijke ingang intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan het intrekken van de toestemming.
In overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving hebt u mogelijk het recht om: toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken, rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken; uitwissing van persoonsgegevens te verzoeken; verwerkingsbeperking van uw persoonsgegevens te verzoeken; gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat deze bovengenoemde rechten beperkt zouden kunnen worden op grond van de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over deze rechten raadpleeg de bijlage “Uw rechten”.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld in paragraaf 5.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om u de gewenste diensten te verlenen. Wanneer Selecta Netherlands B.V. uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, zullen wij het van onze systemen en bestanden verwijderen en/of stappen ondernemen om het op de juiste manier te anonimiseren, zodat u er niet meer mee kan worden geïdentificeerd, tenzij we uw informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Selecta Netherlands B.V. onderworpen is, bijv. wettelijke bewaartermijnen die kunnen voortvloeien uit het handelswetboek of belastingwetboek, en die meestal bewaartermijnen bevatten van [6 tot 10 jaar], of als we het nodig hebben om bewijsmateriaal te bewaren binnen de verjaringstermijn, die meestal [drie jaar] is, maar kan oplopen tot [dertig jaar].

Neem contact met ons op
Als u vragen of opmerkingen heeft in verband met deze kennisgeving inzake website-gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via:
Selecta Netherlands B.V.
Calandstraat 41
3316 EA
Dordrecht
receptie@nl.selecta.com
078- 65 44 544

Cookie Policy

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.

Waarom gebruiken wij cookies?
  • Om de website beter te laten functioneren.
  • Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
  • Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.
Welke cookies gebruiken we op deze website?
Permanente cookies
Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
Sessie cookies
Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.
Google Analytics cookies
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.
Social media cookies
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.
Tracking cookies van onszelf
Een tracking cookie vragen we op zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: DEFINITIES
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:  • Automaat of Automaten: alle door Selecta en/of Selecta gelieerde vennootschappen en/of door Selecta ingeschakelde derden aan de Partner te leveren Automaat inclusief onderkasten, koffiecorners en andere bij de Automaat behorende zaken voor de verzorging van warme en/of koude dranken en andere verbruiksartikelen.  • Diensten: alle diensten die ter uitvoering van een Overeenkomst aan de Partner (zullen) worden geleverd;   Operating: het vullen en reinigen van de Automaat door medewerker van Selecta   Technische Service: het uitvoeren van onderhoud en oplossen van storingen aan de Automaat • Producten: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan de Partner (zullen) worden geleverd en/of in gebruik worden verstrekt, waaronder Automaten;  • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Selecta en de Partner en elke wijziging of  aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;  • Partijen: Selecta en de Partner;  • Schade: alle door de Partner geleden directe vermogensschade, met uitzondering van gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade. Indirecte schade en gevolgschade zijn uitdrukkelijk uitgesloten van Schade;  • Selecta: Selecta Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te (3316 EA) Dordrecht, Calandstraat 41 en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 23052491;  • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;  • Partner: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Selecta een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking aangaat dan wel aan wie Selecta een aanbieding doet;  • Werkdag: iedere dag niet zijnde een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag in Nederland; • Werkuur: ieder uur tussen 8.30 uur en 17:00 uur op een Werkdag.  
 
Artikel 2: ALGEMENE BEPALINGEN  
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Selecta en de Partner voor de huur of bruikleen van de Automaat en/of de verkoop en levering van Automaat, onderdelen voor de Automaat, ingrediënten, verbruiksartikelen en andere zaken en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en leveringen die daarmee verband houden. Door te willen contracteren met Selecta, gaat de Partner uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden en doet zij afstand, zonder enig voorbehoud, van haar eigen algemene voorwaarden.  2. In geval van strijdigheid tussen de Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst.  3. Indien een bepaling van de Overeenkomst of de Voorwaarden nietig, niet-rechtsgeldig of niet uitvoerbaar blijkt te zijn, laat zulks het overigens bepaalde in de Overeenkomst en de Voorwaarden onverlet en zullen Partijen een vervangende bepaling overeenkomen die qua inhoud en strekking de nietige, niet-rechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst benadert, gelet op de intentie van Partijen bij de Overeenkomst.  4. De Partner zal Selecta schriftelijk informeren over iedere verandering van haar juridische situatie.  5. De Partner geeft toestemming aan Selecta om informatie over de Partner te verschaffen aan derden die direct of indirect betrokken zijn of worden bij de uitvoering van de Overeenkomst. Om de Overeenkomst uit te voeren, zal Selecta alle door de Partner verstrekte / beschikbaar gestelde persoonsgegevens betreffende de Overeenkomst  verwerken in overeenstemming met haar Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") van 25 mei 2018. De Privacyverklaring van Selecta is te vinden op haar website.  
 
Artikel 3: OVEREENKOMST  
1. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, heeft Selecta het recht dit aanbod in ieder geval binnen 2 (twee) Werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke bevestiging afwijken, zijn slechts geldig indien zij door Selecta schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd. Elke Overeenkomst wordt door Selecta aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Partner voldoende kredietwaardig en integer blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.  2. Selecta heeft het recht bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Partner zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.  3. Alle door Selecta bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze zijn voor Selecta slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Selecta is bevestigd.  
 
Artikel 4: INSTALLATIE, LEVERING EN ONDERHOUD  
1. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen zal transport van Automaat door Selecta worden verzorgd conform de geldende Selecta tarieven. Selecta zorgt ervoor dat de voornoemde Automaten bedrijfsklaar zullen worden opgesteld op de plaats waar vooraf door de Partner de nodige water- en elektriciteitsleidingen zijn aangebracht, dit tot op één meter van de plaats van opstelling.  2. Wanneer de Partner hier niet aan heeft voldaan, heeft Selecta het recht van plaatsing af te zien en een bedrag van €99 per Automaat aan de Partner in rekening te brengen ter vergoeding van voorrij, administratieve en overige kosten. Tussen Selecta en de Partner zal een nieuwe plaatsingsdatum overeengekomen worden.  3. Eventuele vertraging in transport, levering, installatie en/of aansluiting zal in geen geval de ontbinding van de Overeenkomst of de toekenning van een schadevergoeding en/of betaling van rente tot gevolg hebben.  4. Selecta verbindt zicht tot het uitvoeren van de Technische Service aan de Automaten. De Partner zal Selecta tijdens Werkdagen in redelijkheid alle gelegenheid geven om de Technische Service uit te voeren. Indien Selecta op verzoek van de Partner werkzaamheden op andere uren dan Werkuren verricht, zal Selecta de daarmee verband houdende toeslag per bezoek aan de Partner in rekening brengen.  5. De Partner draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het dagelijks onderhoud en zal zich als goed huisvader gedragen, hieronder valt onder meer het ontkalken van de Automaat. De Automaat wordt geleverd met een aangepast filter voor de op dat moment geldende prijs. Het gebruik van dit filter is verplicht. Het is de Partner niet toegestaan om enige wijziging of aanpassing van welke aard dan ook aan te brengen aan de Automaten. Selecta kan sanctie opleggen bij reparatie van de Automaten welke verricht worden door derden.  6. Partner ondertekent een document voor ontvangst van de Automaten. Door het ondertekenen van dit document verklaart de Partner dat de Automaten compleet, gebruiksklaar, vrij van gebreken en in deugdelijke staat zijn afgeleverd.  
 
Artikel 5: PRIJZEN  
1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.  2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Selecta:  a. exclusief BTW, vrachtprijzen en andere heffingen en belastingen van overheidswege;  b. gebaseerd op levering vanaf het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Selecta;  c. gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, vrachten, en andere kosten; en  d. vermeld in Euro’s.  3. Selecta heeft het recht jaarlijks, telkens op 1 januari, de tarieven te indexeren overeenkomstig de Consumentenprijsindex van het CBS. Daarnaast heeft Selecta het recht per kwartaal de tarieven van de ingrediënten aan te passen indien de marktontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.  4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.  5. Selecta heeft het recht om, alvorens de werkzaamheden in verband met de Overeenkomst aan te vangen, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur die in het kader van de Overeenkomst aan de Partner zal worden verzonden.  6. Voor orders onder de minimale ordergrootte is een toeslag voor transportkosten van toepassing op deze leveringen. Het geldende tarief hiervoor is terug te vinden op de prijslijst van Selecta en is van toepassing in het kwartaal waarin de ingrediëntenbestelling is gedaan.  
 
Artikel 6: BETALING  
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling op de door Selecta aangegeven wijze te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn van 14 (veertien) dagen na datum van de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is de Partner van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd.  2. De Partner is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.  3. De Partner zal op het eerste verzoek van Selecta medewerking verlenen aan automatische incasso van de facturen door middel van afgeven van SEPA machtiging, waaronder het zorgdragen voor voldoende saldo op de bankrekening waar de automatische incasso van zal plaatsvinden.  4. Klachten over facturen dienen binnen 10 (tien) werkdagen na verzenddatum van de facturen schriftelijk te zijn ingediend bij Selecta. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn, wordt de Partner geacht de facturen te hebben goedgekeurd, waarna het recht om te klagen vervalt.  5. Het indienen van een klacht ontslaat de Partner niet van haar betalingsverplichtingen.  
 
Artikel 7: EXCLUSIEVE AFNAMEPLICHT  
1. De Partner verplicht zich uitsluitend ingrediënten uit de Overeenkomst te gebruiken die zijn betrokken bij Selecta tegen de daarvoor afgesproken prijzen.  2.Bij niet-afname, of bij gebruik van andere producten dan van Selecta, heeft Selecta het recht het bedrag aan misgelopen ingrediënten inkomsten te factureren. Dit onverminderd het recht voor Selecta om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.  
 
Artikel 8: WAARBORGEN PERSONEEL SELECTA  1. De Partner zal doelmatige maatregelen treffen en alle ruimtes inrichten ter voorkoming van (het ontstaan van) gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van werknemers van Selecta en andere door Selecta ingeschakelde derden.  2. Indien de Partner tekortschiet in de nakoming van deze verplichting, heeft Selecta het recht de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de Partner heeft aangetoond aan de betreffende verplichting te hebben voldaan.    
 
Artikel 9: STORINGEN EN GEBREKEN  
1. Na ontdekking van een storing aan de Automaat, zal de Partner hiervan onmiddellijk mededeling doen aan Selecta, en in het geval van een Automaat onder vermelding van het betreffende automaatnummer. Na ontvangst van de melding zal Selecta alle redelijke inspanningen doen de storing of het gebrek aan het Product verhelpen.  2. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst of deze Voorwaarden, zijn de kosten van het verhelpen van storingen en gebreken aan de Automaat voor rekening van Selecta.  3. De kosten van het verhelpen van een storing of gebrek aan de Automaat zijn te allen tijde voor rekening van de Partner indien de storing of het gebrek het gevolg is van een of meer van de volgende oorzaken:  a. ondeskundig, verkeerd gebruik of verwaarlozing van de Automaat door de Partner, haar personeel of andere gebruikers;  b. reparaties of veranderingen aan of afstellingen van de Automaat die niet zijn verricht door Selecta;  c. al dan niet opzettelijke beschadigingen aan de Automaat door de Partner, haar personeel of andere gebruikers;  d. het gebruik van niet van Selecta afkomstige producten; en/of  e. vastzittende munten en/of oorzaken van buitenaf, waaronder maar niet beperkt tot  storingen in de toevoer van elektriciteit of water, vernieling, transport, inbraak of brand.  4. Ter voorkoming van misverstanden, de kosten van technische wijzigingen aan of afstellingen van de Automaat, uitgevoerd op verzoek van de Partner, zijn te allen tijde voor rekening van de Partner.  
 
Artikel 10: OVERMACHT  
1. Er is sprake van overmacht bij werkstaking, weersomstandigheden, brand, ziekte, oorlog of natuurrampen, overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van zaken of diensten, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen of overheidsmaatregelen. Als de overmacht situatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, heeft Selecta het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Het deel van de opdracht dat reeds is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat Selecta iets verschuldigd is.  
 
Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID  
1. Selecta is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade behalve als de Schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Selecta. Mocht vast komen te staan dat er op Selecta enige aansprakelijkheid rust, dan is de aansprakelijkheid van Selecta in ieder geval beperkt tot de Schade en zal de totale vergoeding maximaal 12 maandtermijnen bedragen die door Partner aan Selecta zijn betaald voorafgaande aan de schadegebeurtenis.  2. De Partner moet de Automaat en de aansprakelijkheid met betrekking tot de Automaat verzekeren en verzekerd houden overeenkomstig de onderstaande voorwaarden, namelijk: (i) de Automaat verzekeren tegen verlies en beschadiging als gevolg van alle verzekerbare risico’s en gebeurtenissen (daaronder mede begrepen brand, diefstal, verduistering en andere risico’s waartegen zaken als de Automaat door een zorgvuldig eigenaar of gebruiker normaliter worden verzekerd) voor een verzekerde som die niet lager is dan de volledige vervangingskosten van de Automaat (“schadeverzekering”); en (ii) alle risico’s van wettelijke aansprakelijkheid van de Partner en zijn werknemers verband houdende met de eigendom, het bezit of gebruik van de Automaat of veroorzaakt door de Automaat alsmede de aansprakelijkheid van Selecta Netherlands BV ten overstaan van derden (“aansprakelijkheidsverzekering”).  3. De Partner vrijwaart Selecta voor alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst.  4. De Partner dient eventuele Schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Selecta te melden, uiterlijk binnen 2 (twee) maanden nadat de Partner met de betreffende Schade bekend is geworden. Na verloop van deze termijn, vervalt het recht op vergoeding van de betreffende Schade.  5. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van 1 (een) jaar nadat de Partner met de schade en met Selecta als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.  6. Selecta is niet aansprakelijk voor Schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Partner en de ondergeschikten van Partner.  
 
Artikel 12: OPSCHORTING EN ONTBINDING  
1. Selecta heeft het recht om de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplicht te zijn tot betaling van enige compensatie, indien:  a. de Partner inbreuk maakt op een op haar rustende verplichting en deze inbreuk niet ongedaan maakt binnen 15 (vijftien) Werkdagen na ontvangst van een daartoe strekkende mededeling; of  b. een verzoek is gedaan tot faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de Partner of faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of als de Partner wordt ontbonden;  c. de partner ophoudt te bestaan als gevolg van een juridische fusie of betrokken is bij een juridische splitsing; of  d. de Partner een vrijwillige regeling treft met (een substantieel deel van) haar crediteuren of hiertoe verplicht wordt; of  e. beslag wordt gelegd op de Automaten; of  f. Partner zijn bedrijf geheel staakt of beëindigt, dan wel ingeval van ernstige twijfel van Selecta over de continuïteit van het bedrijf van Partner; of  g. er naar het oordeel van Selecta een ingrijpende wijziging plaatsvindt in de (in)directe (feitelijke) zeggenschap over een Partner, dan wel indien het voornemen bestaat voor zo’n ingrijpende wijziging, of een substantieel gedeelte van de activa van (het bedrijf van) Partner aan derden wordt overgedragen, dan wel het voornemen bestaat voor zo’n overdracht; of  h. de Automaat wordt vervreemd, onteigend, gevorderd of verbeurdverklaard, geheel of gedeeltelijk teniet gaat of wordt beschadigd; of  i. op enig moment bekend wordt dat Selecta geen zakelijke relatie met de Partner mag hebben als gevolg van de wettelijke regels; of j. zich enige gebeurtenis, verandering of omstandigheid voordoet of voorzienbaar is, dat zulks zich kan voordoen, die aanleiding geeft tot gegronde vrees dat de Partner tekort zal gaan schieten in de nakoming van enige verplichting van welke aard dan ook tegenover Selecta.  2. Selecta is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst direct te ontbinden, in de gevallen zoals genoemd hierboven (artikel 12 lid 1). Ingeval van zodanige ontbinding is Partner aan Selecta een onmiddellijk opeisbare vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het totaal van de termijnen die Partner bij het in stand blijven van de Overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen, vermeerderd met buitengerechtelijke invorderingskosten van 10% van het totale bedrag van de niet betaalde termijnen, met een minimumbedrag van EUR 250,-. Deze vergoeding laat het recht van Selecta om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen onverlet.  3. Ongeacht de wijze waarop de Overeenkomst eindigt, zal Selecta voor rekening van Partner de Automaten onmiddellijk in haar bezit te (doen) nemen. Mocht er persoonsgegevens op de Automaat verwerkt worden, dan moet Partner alle persoonsgegevens op de Automaat verwijderen voordat de Automaat ingeleverd wordt.
 
Artikel 13: INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, knowhow en alle andere intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of ze geregistreerd of niet geregistreerd zijn bij de Partner of Selecta voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, blijven de respectieve eigendommen van de Partner of van Selecta en worden niet toegewezen aan een tegenpartij. De partijen komen overeen dat intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de Overeenkomst zijn gecreëerd blijven eigendom van Selecta.  
 
Artikel 14: VERTROUWELIJKHEID
De Partner moet alle vertrouwelijke informatie die gedeeld worden door Selecta met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, strikt vertrouwelijk houden, zowel schriftelijk als mondeling, en mag geen vertrouwelijke informatie vrijgeven aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Selecta, tenzij de informatie op het moment van openbaarmaking duidelijk openbaar is of als deze openbaar wordt gemaakt door een geldig juridisch proces of anderszins vereist door de wet of door de regels van een beursautoriteit of beurs, in welk geval de Partner Selecta hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt. Partner zal alleen vertrouwelijke informatie gebruiken voor de doeleinden van het uitvoeren van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en zal alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ongeoorloofde openbaarmaking aan of gebruik van vertrouwelijke informatie door zijn werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers te voorkomen. Om twijfel te voorkomen, wordt Selecta niet belet om informatie die in verband met de Overeenkomst is verkregen, openbaar te maken aan derden.  
 
Artikel 15: CORRUPTIE EN OMKOPING
Partner vertegenwoordigt, garandeert en verbindt zich ertoe dat noch zij, noch haar functionarissen, werknemers, agenten, adviseurs, onderaannemers of dochtermaatschappijen in verband met de diensten of met enige andere zakelijke transacties enige betaling of overdracht van iets van waarde, aanbieding, belofte of geef een financieel of ander voordeel of verzoek, te ontvangen of te aanvaarden, hetzij direct, hetzij indirect zal aanbieden aan: een overheidsfunctionaris of -medewerker (inclusief werknemers van een overheidsbedrijf of openbare internationale organisatie); een politieke partij of kandidaat voor een openbaar ambt; of enige andere persoon, indien dit zou schenden of veroorzaken dat de Partner in overtreding is van enige toepasselijke wet. Partner zal geen handelingen verrichten met als doel of gevolg van openbare of commerciële omkoping of aanvaarding van of instemming met omkoping, afpersing, smeergeld, smeer of andere onwettige of ongepaste uitvoering van een functie of activiteit.  
 
Artikel 16: OVERDRACHT
De Partner is niet gerechtigd (een deel van) haar rechten en/of verplichtingen ingevolge de Overeenkomst over te dragen of te bezwaren aan een derde. De Partner is ook niet gerechtigd de Automaat over te dragen, te verpanden, te verplaatsten, onder te verhuren en/of in gebruik te geven aan derden.  
 
Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHT  
Op al de aanbiedingen, overeenkomsten van Selecta en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.  
 
Artikel 18: GESCHILLEN  
1. Partijen lossen de geschillen altijd eerst minnelijk op.  Indien het geschil niet tussen de Partijen wordt opgelost, wordt overeengekomen dat alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn worden exclusief beslecht, in eerste instantie of in kort geding, door de rechtbank te Rotterdam.  2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Selecta om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter.  
 
Artikel 19: INGANGSDATUM EN DEPONERING  
Deze Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 oktober 2019, op welke datum zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Eerdere leverings- en betalingsvoorwaarden van voor die datum zijn vervallen.


Aan het laden
Aan het laden